Een woord vooraf door H.W. Mesdag

Vorige tekst Volgende tekst Terug naar de foto's Zoeken in alle teksten

Een woord vooraf door H.W. Mesdag

"Holland is een verrukkelijk land"

Met ingenomenheid voldoe ik aan het verzoek van het bestuur van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, om een kort voorwoord te schrijven in zijne prachtige uitgave "Ons Eigen Land", met het doel om zoowel de landgenooten, als de vreemdelingen die ons land bezoeken, te overtuigen van de schoonheid van Nederland's menigvuldige interessante gebouwen, schilderachtige dorpen, breede stranden, uitgestrekte bosschen en onafzienbare heiden, van vaarten, kanalen, rivieren, havens, kleederdrachten enz., in één woord van alles, waarvan deze uitgave zulke getrouwe en belangrijke afdrukken te aanschouwen geeft.

Het schoone vaderland is reeds door de kunstenaren zoo getrouw wedergegeven, Nederland's stranden, havens, rivieren, en zeeën, zijn door het penseel van zoo menig groot kunstschilder geconterfeit op het doek, dat daardoor ook reeds deze in bijna elk beschaafd land zijn bekend geworden.

Menig kunstbroeder bezocht "ons eigen land" en ging heen met de bepaalde belofte terug te komen, zeggende: "Ik wist niet, dat Holland zoo mooi was", - zooals ook de ex-president Roosevelt getuigde op zijn bezoek aan de Nederlanden.

Moge deze uitgave "Ons Eigen Land", ook bevorderlijk zijn aan de verbreiding dezer meening en de faam van ons prachtig land verre over de grenzen helpen verspreiden!

Het doel van deze uitgave met hare prachtige afbeeldingen zal dan zeker bereikt worden en het dezies nog algemeener zijn: "Holland is een verrukkelijk land".

H.W. Mesdag

's-Gravenhage, Mei 1910